Yönetim ve Profesyonellik

Akademik bilgi içermeyen, dolayısıyla Türk iş yaşamı ve gerçekleriyle uyumlu, kıssadan hisseler çıkarma yöntemiyle uygulanan, yönetime farklı bir bakış açısı kazandıracak, grup çalışmaları ve oyunlarla süslenmiş bir günlük yönetici geliştirme eğitimidir.

Eğitimin amacı katılımcıların olaylara, sorunlara ve insanlara farklı yaklaşımlar sergilemelerini sağlamaktır. Bu eğitimde katılımcılar aynı zamanda profesyonel davranış konusunda da bilgilendirilecek, görevlerinin gerektirdiği tutum ve davranışların sergilenmesi konusunda aydınlatılacaktır.

Tam günlük bir eğitim olup, her kademedeki yönetici ya da yönetici adayları katılabilir.

Özellikle, kıssadan hisseler ve kendi tarihimizden örneklerle süslenmiş olması, akademik bir dil içermemesi açısından, ustabaşı, postabaşı, formen, teknisyen, vardiya amiri vb. çok sayıda insan yöneten ilk kademe yöneticileri için özellikle önerilir.