Yönetici Tutum ve Davranış Raporu

Sen seni bil sen seni derler ya…

Sizin kendinizi nasıl gördüğünüz çok önemli ama, başkalarının nasıl gördüğü daha da önemli çünkü yaşamımız buna göre planlanmakta. Siz dilediğiniz kadar çok çalışan ve iyi bir eleman olduğunuzu söyleyin, amirinizin gözünde neyseniz odur. Çok iyi bir eş olduğunuzu da iddia ediyor olabilirsiniz tabii, peki eşiniz de aynı fikirde mi? Ya çocuklar?

Yöneticilik işi bilmenin ötesinde, bir tutum ve davranış biçimidir. Yani yönetici gibi davranmak, onun gibi oturmak, konuşmak, sorunlara hep o gözle yaklaşmaktır. Tıpkı annelik, babalık, muhtarlık ya da her hangi bir meslekte olduğu gibi. Anneden anne gibi davranması, muhtarın da muhtar gibi konuşması beklenir.

Yapılacak çalışma, 360 derece bir değerlendirme ile başkalarının gözünde nasıl göründüğünüzü ortaya koymaktadır. Toplam 25 genel kabul görmüş kriterin (Mesleki bilgi, verilerle konuşma, hedeflerle yönetim, adil olma, zamanı etkin kullanma, iletişim, empati vb. ) değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlardır ve kişiye özel bir raporla sunulmaktadır.

Bu sistemin farkı, elde edilen sonuçların Türk iş yaşamı ve kültürüyle uyumlu olarak, kişinin pozisyonuna göre farklı şekilde yorumlanmasıdır. Dolayısıyla herkes ve her pozisyon için farklı bir yorum olabilmektedir.

Kurumsal istekler olabileceği gibi bireysel olarak da böyle bir rapor ve yorum isteyebilirsiniz.

Detay bilgi için lütfen arayınız.