Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına

Bu eğitimde, klasik personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmek isteyen şirketler ve uzmanlar için Türk iş hayatı ve gerçekleriyle uyumlu bir sistemin oluşturulmasında atılması gereken ilk ve en basit adımlar anlatılmaktadır.

Anlatımlar örnek prosedürler, raporlar ve çizelgelerle de desteklenmekte, bazen de bu raporlar ve çizelgeler birlikte oluşturulmaktadır.

Tam gün süren bu eğitimdeki tüm anlatımlar ve uygulamalar, genç ve deneyimsiz bir ekibin bile rahatlıkla sürdürebileceği, daha sonra da geliştirebileceği ölçüde pratik, günlük hayatta uygulanabilir basitlikte ele alınmaktadır.

Bu eğitime insan kaynakları sistemlerini uygulamak isteyen şirketlerin orta ve üst düzey yöneticileri ile bu konuya istekli, bilgisini geliştirmek isteyen kişilerin katılması yararlı olacaktır.