5S

Japon kökenli bir yönetim sistemi olan 5S, sadece işyerlerinde değil evimizde bile uygulayabileceğimiz, dağınıklığı gideren, düzenli ve temiz bir çalışma va yaşam ortamına sahip olmamıza katkı sağlayan bir sistemdir. Japonca 5 sözcüğün (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke ) baş harflerinden oluşmuştur.

Sadece ihtiyacımız olan şeylerin, yerli yerinde ve düzenli bir şekilde bulunması, temizliğin dağınıklığı giderdiği, kuralların alışkanlık haline geldiği bir işyerinde ya da evde yaşam çok daha kolaydır.

İşyerlerinde uygulamalı olarak ve tam gün olarak verilen bu eğitime öncelikle yöneticilerin, daha sonra da çalışanların katılımı önerilmektedir.

Kural koymanın kuralları ile başlayan eğitim, yöneticilere büyük kolaylık sağlayabilecek görsel yönetim ve görsel denetim teknikleriyle devam etmektedir. Eğitimin son bölümü ise 5-S kurallarının anlatımı ve uygulaması ile sürdürülmektedir. Tüm aşamalarda işletme uygulamalarının ağırlık kazandığı bu programın sonucunda elde edilen bulgular ve iyileşme noktaları, sizlerin takibini kolaylaştırmak amacıyla da bir takip çizelgesi ile bilgilerinize sunulmaktadır.

5S eğitimi, Yönetici Geliştirme Eğitimi’ne katılan, işletme sorumluluğu taşıyan adayların da aldığı bir eğitimdir.