Yaşamın anlamı

Çek asıllı ve adını bile bir kerede söyleyemediğimiz Amerikalı düşünür Mihali Csikzentmihalyi insan-yaşam-anlam çerçevesinde sıraladığı ve AKIŞ adını verdiği teorisinde şöyle diyor:

  • Mutluluk insanlara başkaları tarafından verilen bir şey değil, kişilerin aktif çabalarının bir sonucudur.
  • Kişilerin mutlu olması, hayatlarını anlamlandıröalarıyla mümkündür.
  • Bunun için de kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olmalıdır.
  • Hedef belirleyen ve bunun için çaba harcayan kişi hayata bağlanır.
  • Hedefleri olmayan kişiler ise kendilerini bir boşluk içinde hissederler.

Çevremizde “ Allahım al canımı da kurtulayım” diyen yaşlı insanları görürken diğer taraftan da ileri yaşlarına rağmen kuş besleyen, çiçek yetiştiren, torun bakan ve buna benzer hobilerle kendini hayata bağlayan insanlar da görürüz.

Bu nedenle de yaşımız, işimiz ne olursa olsun bizleri hayata bağlayacak bir şeylere sahip olmamız büyük önem taşımaktadır.