Beyin Fırtınası

Yönetici Geliştirme Eğitimlerimizin önemli başlıklarından biri de Beyin Fırtınası’dır. Beyin fırtınası, kısa bir sürede ve başkalarının da katılımıyla yaratıcı fikirler üretmek, çözümler bulmak için sıkça kullanılan bir yöntemdir ve önerilir. Ancak bunu da kurallarına göre yapmak gerekir, aksi taktirde, her kafadan bir sesin çıktığı, kimsenin kimseyi dinlemediği ve anlamadığı (TV’lerdeki tartışma programları gibi) bir hal alır, yararından çok zararını görebiliriz.

Öncelikle en çok 7 kişilik bir takım olunmalıdır. Daha çok kişi daha çok yaratıcı fikir anlamına gelmez.

Beyin fırtınasını kimin yöneteceğini, kimin not alacağını belirleyin.

Sorunu net bir şekilde açıklayın ve çözüme dönük öneriler beklediğinizi vurgulayın.

Katılımcılara beyin fırtınasının aşağıda belirtilen ilkelerini ve kurallarını açıklayın.

Herkesin konuşmasını sağlayın.

Fikirler, öneriler kesinlikle eleştirilmemeli, alaycı tavırlarla karşılanmamalı, olumsuzca yorumlanmamalıdır. Hatta “vaay, müthiş bir fikir vb. “ övücü sözlerden de kaçınılmalıdır ki, bu diğerlerinin fikirlerinin o kadar da önemli olmadığı izlenimi yaratabilir. Birinin söylediğine diğerleri güler ve “ hadi canım, o kadar da değil, vb. ) ifadeler kullanılırsa, bu da yaratıcılığı ve paylaşımı engeller. Dolayısıyla önemli bir kural: “Saçma fikir yoktur, bütün fikirler değerlidir”.

Katılımcılar doğal olarak birbirlerinin fikirlerinden ilham alabilirler, buna izin verilmelidir.

Ortaya atılan fikirleri büyük kağıtlara sadece not alın, herkesin görebileceği yerlere asın, yorum yapmayın, derecelendirmeyin.

Beyin fırtınasında fikirlerin kalitesi değil, sayısı önemlidir.

Fikirlerin değerlendirilmesini toplantı sonrasında yapın ve katılımcılara teşekkür edin.